Previous
Next

Spółka GM-Trade powstała w 2018 roku w celu wypełnienia luki rynkowej oraz zapotrzebowania na usługi i handel na podstawie najwyższych światowych standardów.

Nasza firma jest w stanie zapewnić doradztwo i usługi szyte na miarę potrzeb każdego naszego kontrahenta. Koncentrujemy się na współpracy z rynkiem ukraińskim w pozyskiwaniu pracowników oraz towarów najwyższej jakości. Jesteśmy także traderem sprzedającym produkty na Ukrainę. Rynek ten jest wciąż mocno niedoszacowany a nasze ponad 15-letnie doświadczenie oraz położenie geograficzne siedziby firmy pozwala osiągnąć maksymalne korzyści z tego wynikające.

Zapraszamy do współpracy.